Фокус върху иновациите за дългосрочно интелигентно развитие на нулево емисионната ядрена енергия в ЕС и България […]