Нашата мисия

„Ако мислиш за 1 година напред – посей ориз. Ако мислиш за 10 години напред – засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред – образовай населението.“

Дейностите на Център за ядрени компетенции Козлодуй са насочени към изграждане на иновативна среда и мрежа за подпомагане и подобряване на системата на образование при подготовката и обучението на кадри в областта на ядрената енергия, поддържане, усъвършенстване и запазване на ядрените знания, подпомагане на развитието на иновационна среда и изследователска инфраструктура за целите на ядрената енергия, използване на знанията и опита на членовете на Сдружението за утвърждаване на ядрената енергия като фундамент за устойчиво развитие на българската енергетика и много други.

ЗА НАС

Център за ядрени компетенции Козлодуй е неправителствена организация, която обединява усилията на българския ядрен сектор в лицето на АЕЦ Козлодуй ЕАД, АЕЦ Козлодуй – Нови Мощности ЕАД и Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци.

ЦЕЛИ

Фокусът на сдружението е поддържане и развитие на висококвалифицирани кадри за българският ядрен сектор, приложните научни изследвания в сектора, развитие на споделена иновационна среда за нисковъглероден преход и устойчиви ядрени иновации, както и управление на ядрените знания.

Партньори

Едни от водещите партньори на центъра и негови асоциирани членове са българските образователни и научни организации, които притежават ключова роля за развитието на българската ядрена енергетика.

„Най-големият враг на знанието не е незнанието, а илюзията за знание“.

Daniel J. Boorstin

„В икономика, където единствената сигурност е несигурността, единственият сигурен източник на трайно конкурентно предимство е знанието!“.

Ikujiro Nonaka

Актуално

Последни публикации

С любезното домакинство на Технически университет – София, на 27 юни 2024 година в Националния център по мехатроника и чисти технологии се проведе […]
На 18 май 2024 г. в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе първото издание на Националния конкурс за иновации […]
В София в периода 7-9 май 2024 г. се проведе американско-българският семинар по програма FIRST. На работната среща присъстваха експерти, учени и институционални […]

ЦЕНТЪР ЗА ЯДРЕНИ КОМПЕТЕНЦИИ КОЗЛОДУЙ