Центърът за ядрени компетенции Козлодуй е приет като пълноправен член на Европейския индустриален алианс за малки модулни реактори (SMR). Алиансът има за цел да облекчи и ускори разработването, демонстрирането и внедряването на малки модулни реактори (SMR) в Европа до началото на следващото десетилетие. ММР са във фокуса на европейските институции и подкрепени от страните – членки развиващи ядрена енергетика, в т.ч. и България, чрез Акта на за нулеви индустриални емисии, Доклада за ролята на ММР одобрена от ЕП, декларацията за развитие на ММР между ЕК заинтересованите страни с водеща роля на комисаря по иновации през 2023 г. Очаква се ММР като технология  да подпомогнат предстоящото високо търсене на беземисионна електроенергия и големи количества  водород. Те могат да допълнят конвенционалните ядрени технологии и да допринесат, наред с възобновяемите източници, за европейските усилия за смекчаване на климата и устойчивост чрез съвместно генериране на нисковъглеродна електроенергия и топлина по достъпен, надежден и сигурен начин. Алиансът обединява представители на индустрията, социални партньори, крайни потребители, компании за комунални услуги, изследователски институти, граждански организации, финансови институции, политически представители от държавите-членки и други заинтересовани страни относно разработването и внедряването на т.нар малки модулни реактори.

За  Центъра за ядрени компетенции Козлодуй членството в Европейския Индустриален Алианс за ММР  отваря редица проектни възможности за развитие на инструменти, свързани с ядрени компетенции, повишаване на квалификацията на членовете на сдружението и подкрепа на образователните и научни среди, както и развитие на дългосрочни европейски партньорства.