Центърът за ядрени компетенции Козлодуй е приет като пълноправен член на Европейския индустриален алианс за малки […]