В София в периода 7-9 май 2024 г. се проведе американско-българският семинар по програма FIRST. На работната среща присъстваха експерти, учени и институционални представители от ядрения сектор. На дневен ред бяха поставени въпросите относно бъдещето развитие на ядрената енергетика и съответните потенциални технологични варианти. Фокусът на дискусиите бе насочен основно към малките модулни реактори и съхраняване на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво в дълбоки геоложки хранилища. Малките модулни реактори се очаква да имат ключова роля в световния енергиен преход, осигурявайки по-голяма гъвкавост и сигурност на електроенергийната система. Дискутирани бяха и възможностите за развитие на такъв тип технологии в България, както и развитие на експертен и технологичен потенциал.

Центърът за ядрени компетенции Козлодуй взе участие в семинара с презентация на тема “ Bulgarian Workforce Development Next Steps”. По време на презентацията бяха представени основните дейности и цели на Центъра, като специално внимание бе обърнато на развитието на човешкия капитал в ядрения сектор с фокус малките модулни реактори и управление на радиоактивни отпадъци и дълбоко геоложко погребване.