Център за ядрени компетенции Козлодуй

Основни членове

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

„АЕЦ Козлодуй –
Нови мощности“ ЕАД

Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“

Център за ядрени компетенции Козлодуй

Асоциирани членове

Технически университет – София

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

ЦЕНТЪР ЗА ЯДРЕНИ КОМПЕТЕНЦИИ КОЗЛОДУЙ