На първи март 2024 г. в Брюксел на заседание на общото събрание на Европейската мрежа за ядрено образование (ENEN) се взе решение за пълноправно членство на Центъра за ядрени компетенции Козлодуй в мрежата.  Европейската мрежа за ядрено образование е обединение на европейски образователни и научно-изследователски институции в областта на ядрената енергия. Мисията й е запазване и развитие на експертиза и знание в ядрения сектор чрез развитие на партньорства в изпълнение на проекти, образование и обучение между университети, научно-изследователски организации, регулатори, индустрия и други организации, работещи в областта на ядрената енергия и йонизиращите лъчения. Членовете и партньорите на ENEN включват повече от 90 организации.

Приобщавайки се към ENEN, Центърът за ядрени компетенции Козлодуй разширява своята мрежа от партньорства и възможности за развитие на проектно базирани инструменти в областта на образованието, обучението и управление на ядрените знания. Чрез Европейската мрежа за ядрено образование се предоставят възможности за български студенти и докторанти да участват в различни формати на обучения в Европа, както и да придобият допълнителна квалификация. За повече информация следете нашия сайт.

Линк към ENEN: European Nuclear Education Network – European Nuclear Education Network (enen.eu)