Центърът за ядрени компетенции Козлодуй е приет като пълноправен член на Европейския индустриален алианс за малки […]
Центърът за ядрени компетенции Козлодуй, в партньорство с Националния комитет на България в Световния енергиен съвет, […]
На 21 февруари в Агенцията за ядрено регулиране в София се проведе първото заседание на Работната […]
На първи март 2024 г. в Брюксел на заседание на общото събрание на Европейската мрежа за […]
Фокус върху иновациите за дългосрочно интелигентно развитие на нулево емисионната ядрена енергия в ЕС и България […]