На 18 май 2024 г. в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” се проведе първото издание на Националния конкурс за иновации I4N (Innovation for Nuclear). Събитието I4N Bulgaria е част от европейския конкурс I4N Europe на Младежката ядрена мрежа към Европейското ядрено общество (ENS-YGN). Тази година България е домакин на европейския финал на конкурса, на 27 юни в Националния център по мехатроника и чисти технологии в Техническия университет – София победителят в националния конкурс ще премери сили с финалисти от още 7 европейски държави. Гости на форума бяха Цанко Бачийски – председател на АЯР, Петьо Иванов – Изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, доц. д-р Тодор Ялъмов – зам.-декан „Научноизследователска дейност, иновации и проекти“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Любен Маринов – Ръководител – управление „Проекти” в АЕЦ „Козлодуй”, доц. Деница Згурева – Директор на Технически колеж – София към ТУ-София и д-р Борислав Боев – представител на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет, които се включиха в дискусионния панел преди представянето на проектите от страна на студентите. Фокус на дискусията беше темата за иновациите в ядрения сектор – мястото им в съществуващия регулаторен модел, ролята им борбата с климатичните промени и социално-икономическите аспекти на внедряването на иновативни технически решения и практики. Необходимостта от човешки капитал в ядрения сектор също бе засегната, с акцент върху бариерите и предизвикателствата пред младите хора за развитие на иновации и предприемачество в сектора.

Центърът за ядрени компетенции Козлодуй е партньор на събитието и бе част от комисията при излъчването на победител от националния етап на конкурса.  Участниците представиха иновативни проектни решения по актуални казуси, а именно интегрирането на малките модулни реактори в ядрено- горивния цикъл, погребването на отработено ядрено гориво и използването на алтернативни материали за обвивките на топлоотделящите елементи.  Комисията отличи на първо място отбора на Александър Георгиев, Владислав Шабански и Калоян Ботев, които представиха проект на тема „Хранилище за окончателно погребване на отработено от 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй” ядрено гориво“.