На 21 февруари в Агенцията за ядрено регулиране в София се проведе първото заседание на Работната група по управление на знанията създадена към Центъра за ядрени компетенции. Работната група е създадена с цел да подпомага управлението на ядрените знания в българската ядрена енергетика през целия жизнен цикъл – строеж на нови мощности, опериращи блокове, удължаване срока на експлоатация, управление на ОЯГ, извеждане от експлоатация, управление и погребване на РАО. Фокус на работната група е идентифицирането на специфичните нужди на отделните заинтересовани страни и подпомагане на техните дейности по управление на знанията, както и създаване на устойчиво ядро на експерти по УЗ за целия български ядрен сектор, а не само в отделни организации.

Работната група включва в състава си опитни експерти, работещи в АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД,  „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД,  Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, Агенцията за ядрено регулиране, Техническия университет – София, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Център за ядрени компетенции Козлодуй, Министерство на енергетиката и Българското ядрено дружество. Страната ни е една от малкото страни членки на ЕС с подобен инструмент за управление на ядрените знания с включване на всичките заинтересовани страни в ядрения сектор.