Центърът за ядрени компетенции Козлодуй, в партньорство с Националния комитет на България в Световния енергиен съвет, Българското ядрено дружество и Агенцията за ядрено регулиране организират първо издание на платформата за дискусии по ядрени иновации за устойчиво развитие на ядрената енергия като източник с нулеви емисии.

Някои от разглежданите теми касаят политиките и инструментите за ядрени изследвания и иновации, тяхното финансиране и прилагане, ролята на различните участници и заинтересовани страни в т.нар. ядрена екосистема. Акцент ще бъде и устойчивостта на процесите по ядрени иновации свързващи академични и научни организации и бизнес, и  споделянето на добри практики и иновативни подходи.

За участие във форума е поканен комисарят по иновации от ЕК, в панелните дискусии ще  включат представители на ЕК, Ядренатата Енергийна Агенция на ОИСР, българския ядрен регулатор, ресорни министерства, образователни и научни институции, както и представители на българския ядрен сектор.

Част от събитието е и европейският финал по ядрени иновации на Младежката Ядрена Мрежа към Европейското Ядрено Дружество с участници от 8 европейски държави.

Дискусията и финалът ще се проведат на 27 юни 2024 година, с любезното домакинство на Технически университет – София.